زندگی به سبک ایمان

بی تو بودن کار من نیست آقا جان

زندگی به سبک ایمان

بی تو بودن کار من نیست آقا جان

زندگی به سبک ایمان

مالم به خاک روی مذلت به این امید
شاید که دوست را به ضراعت رضا کنم...

آخرین نظرات

«انتظار سرد»

ای پدر،ای صاحب و مولای من!

ای ک تو هستی همی آقای من!

تا ب کی این جمعه ها بی انتها؟

خالی از رنگ رخت ای منتها؟

تا کدامین عرش بالا رفته ای؟

ب کدامین آسمان...


....ب کدامین اسمان رو کرده ای؟

اندکی پایین بیا روی زمین!

اندکی هم رخ فرشیان را ببین!

ما همه مشتاقیان انتظار!

همره پای تواییم و مرتضی!


زیر پای عرشیان را سبز کردی در بهشت!

اندکی هم بر سر ما نرگس و نسرین سرشت!

این همه صبر و تحمل تا کجای این زمانه؟

پس چرا صبرم دگر صبر ندارد در دو خانه؟

ریشه های ظلم هم پس کی همی سوزان شود؟

رشته های عدل هم پس کی دگر برپا شود؟

انتظار و صبر ما پس کی دگر سر میشود؟

تا ب کی «اللهم عجل»بگوییم و شانس و اقبال رد شود؟

تاس ما پس کی بیفتد برزمین شش شود؟

فرج و گشایش آخر تا کجای روزگار؟

تا کی آخر قصه ی هجر و غم عشق بوَد آموزگار؟

در دلم یک پازل جامانده خالی مانده است!

پازلی از دسته گل!یک گل ک تنها مانده است!

نرگسی ک تکه اش افتاده در دست خدا!

تکه تکه کرده ام خود را ک جویم تکه را!

قاصدک ها آمدند و او نیامد نزد ما!

چ کنیم آخر دگر تا او بیاید پیش ما؟

مهدیا ای صاحب عصر و زمان!

کی کنی خود را نمایان در میان این جهان؟

یعنی ما هم ماندگاریم در زمان و عصر تو؟

یعنی ما هم میشویم هم یاور و همیار تو؟

ای خدا ما را هم آخر میشود یار شویم؟

همدم و همدا و هم صحبت با یار شویم؟

ای خدا میشود آخر ک منم لاله شوم؟

لاله ی سرخ شهید دلبر مهدی شوم؟

ب همین امید پایدارم در زمین!

تا ک روزی من شوم جان داده ی مولای خود!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

شاعر: عاشق دلسوخته!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

&&&&&&&&&&&&&&&


« غیبتی از جنس غم! » 

یا الها مرغ عشقت نطق دارد با شما

بندۀ خوارت الها اذن خواهد از شما

اذن پرسش! اذن گفت یک سوال!

پرسشی از غایب جامانده دارم از شما...

یا الها انتهای غیبتش آخر کجاست؟؟

خیمۀ برپاشده در عصر غیبت در کجاست؟

یا الها ندبه ها تا کی همی برپاشود؟

اذن دید یار هم پس کی همی صادر شود؟

عصر غیبت ربنا پس کی دگر حل میشود؟

انتظار و صبر ما پس کی دگر سر میشود؟

ربنا أسئلک عافیت نصر ز تو!

عجل الولیک الفرج خواهم الها من ز تو!

عصر جمعه باز گیر گیر میشود دلم!

از غروب آفتاب هم تنگ میشود دلم!

عصر جمعه ای خدا آقای خوبم در کجاست؟

خسته ام از انتظار یارب بگو یارم کجاست؟

ای خدا دستم بگیر و دست آقایم گذار!

ب علی قسم مرا در راه دلدارم گذار!

یا علی من را ب حق فاطمه!

متصل گردان ب پور فاطمه!

آنقدر غرق شدم در تب تب دار زمین!

ک فراموشم شد غیبت غم دار حزین!

یا سمیعا!یا بصیرا!یا علیما!یا حبیبا!

یا کریما پرده بردار از غریبا...

از غریبای غریب غرق در غم!

وز غریبی کز شدست مملوء ز نم!

ای ک تو هستی قریب از رگ ب من!

رحمتت را مستدام گردان برم"من راضیم!!

شاعر: عاشق دلسوخته!

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________


«آشنا سلامی در غربت»    

آل یاسین و سلام من ب او   
داعی الله و سلامم بس ب او   

ای ک آگاهی ب آن آیت، سلام   
 وی ک باب الله و دیّانی سلام   

آری ای دیّان دین الله؛ سلام    
ای ک تو خلیفه اللهی؛ سلام   
  


السلام ای یاور حق خدا    
السلام ای حجت خوب خدا    

السلام ای مرشد و ای رهنما   
پیرو اراده ی حق ؛ السلام!  

تالی کتاب الله ؛ السلام!    
ترجمان وحی بر حق السلام!  

روز و شب را در تمام ساعتش  
میفرستم باز هم بر تو سلام 
 

چون ک تو بقیه اللهی در این   
پهنه ی گسترده ی خاک زمین   

آری تو میثاق اللهی ک او   
برگرفت و محکمت کرد؛ السلام   

السلام ای وعده ی خدا ک او 
بر همه آن را ضمانت می نمود 

السلام ای پرچم منصوب سلام  
السلام ای دانش مصبوب سلام
 


السلام یا ایها الغوث السلام  
السلام یا ایها الرحمه سلام   

السلام ای رحمت گسترده و ای وعده ی بی کذب!!! 
السلام و السلام و السلام!   

الا یا ایها المولا؛ الا یا ایها السید    
الا هر آن بود بر تو؛ الا هر آن سزا بر تو     

ک بفرستم برای تو؛ درود و نام ربم را     
ب هنگامی ک برخیزی و هنگامی ک بنشینی

     

سلام من بود همواره همراهت؛ مددکارت!    
سلام من ب تو مولا؛ ب هنگامی ک می خوانی..  

ب هنگام بیان کردن، ب هنگام تصَلیَت...     
زمان تَقنُتُ و هنگام تَرکَع، تَسجُدَت!!      

ب هنگامی ک فرمایی تو تهلیل و تو تکبیرت!!     
سلام من ب تو آقا...   

زمان تَحمَدُ و تَستَغفِرُ و ب وقت تُصبِحُ و تُمسی زیبایت!    
و فی الیل اذا یغشی..    
 و در روزی ب وقت آشکاری!

     

سلام من بود بر آن امامی ک امین است..  
همان پیش نهاده ک امیل است... 

سلام آخرم باشد ب تو یا ایها العشق..       
سلام کامل و جامع بُوَد بر تو ک هستی در خور عشق!!       

بعد از آن اُشهِدُ یا مولا تو را..   
ک گواهی بدهم نیست اللهی..    
   ب جز آن احد-یگانه-وحدهُ و صمد بُوَد-تنها-نزاده...       

ک محمد است رسول و بنده و عبد مطیعش
و همانی ک نباشد لاحبیبی مگر او و اهل بیتش 

و گواهت گیرم ای مولا تو را...
ک امیرالمومنین من علی
است!

 

و همان حجت الله است و بعد از آن حسن!   
حسن و حسین و ترتیبا علی بن الحسن! 

همه زنجیرند و هستند متصل هر یک ب هم!    
همه حجت خدایند و پر بُوَد دلشان ز غم!   
یک ب یک هستند محمد-جعفر و موسی بن جعفر!    

علی و محمد و علی دوباره...     
حسن و تو باش گواه من سه باره...

     

ک شما...فقط شمایید همان حجت او     
حجت خدای یکتای من و خدای یکتای همه!     

انتمُ الاولُ و الآخر شما...     
آغاز و انجام شما...   

و همانا ک بُوَد رَجعَتُکُم حق و همانا ک در آن نیست حتی ذره ای از شک
و همان روز ک ایمان کسی سود نبخشد...

همان کس ک از آن قبل ن ایمانی بیاورد-ن کسب کرد در آن خیری 
و باز اَشهَدُ اَنَّ ب همین ک بُوَد هم مرگ من و مرگ تو و موت همه حق  
و نکیر و منکرم حق و بُوَد زنده شدن حق و برانگیختن حق است...  

و همانا ک بُوَد صراط و مرصاد و همان میزان و حشرُ همه حقُ همه حقُ   
و بُوَد آن حساب و جنۀ؛ دوزخ و وَعَد وَعیده بِهِماحقُ و همه حقُ و همه حق!   

هر ک بود خالفکم هست شقی و سعِد است آن ک تو را کرد اطاعت آقا...    
و تو ای سرور من باش گواهی بر من!   
ک تو را اُشهِدُ از آن چه بیان کرد و منم دوست تو و بری از دشمن تو...

        
 

پس اگر رضیتُموه است همان حق و
اگر اَسخَطتُموه شد ک بدان باطل شد!

و معروف همانی ک شما امر بفرمود و
بُوَد منکر همانی ک شما نهی بفرمود!

پس ک باشد نفس من مومن ب آن یکتا-یگانه  
بعد از آن مومن بُوَد بر آن رسول رحمۀ للعالمین! بر آن امیرالمومنین!و بکم یا مولای، اول و انجامتان! 
و لکم یا مولای، نُرَتی مُعَدَۀُ...   

ک بدان دوستی ام با تو بُوَد پاک آقا...  

بس ک بی آلایش!   

پس ک آمین آقا...   

پس اجابت فرما...   

شاعر: عاشق دلسوخته!
_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________


این شعرو خودم در مورد مدرسه مون و... گفتم!!!!!!!!

گذاشتم شما هم فیض ببرید!:


«پاتوق نوجونی ما»

صارمیه ک گویند هست اسم صارم الدوله

امسال هم شده باز مدرسه ی دخترانه ی نمونه

صاحب نظران همه چو یک شمع

گرماده ی محفل اند در این جمع!!!و.....

من می کوشم و از برای عشق دوست

در خود نمیگنجم و می سوزم از درون پوست

دوستی ک رسمش خوبی و وفاست

از پارسال و از امسال دوستی دلجو و با صفاست

نامش ک هست لیلا و من مجنون

از صداقت و مرامش هستم از او ممنون!!!!!

هر دو خو کرده با رشته ی علم و ادبیم

در شاخه ی انسانی پیشرفت ها کرده ایم

کلاس ما آمیخته با شعر و شادابی است

محفل شاعران و سرزمین دانایی است

گرما و صمیمیت بین ما عجین شده است

رشته و تخصص ما در این پایه معلوم شده است

دبیران ما، استادان فرهنگ و ادب اند

سیراب ز بحر تاریخ و منطق و فلاسفه اند!!!من با رشته ام دست دوستی داده ام

دست پیشرفت ها و گرمی داده ام

الهی شاکرم هر لحظه ام را

می کنم من حمد و نعت نعمتم را

گرچه هستیم ما ای دوستان با یکدگر نا آشنا

ولی الآن خیلی زود می شویم با یکدگر ما آشنا!!

شاعر: عاشق دلسوخته!

_______________________________________________________

_______________________________________

_________________________________________________________

نظرات (۳)

دلم جزهوایت هوایی ندارد...لبم جزنوایت نوایی ندارد...تاجوانم بده رخ نشانم....بی تودنیاصفایی ندارد....
به افکاروایده هاتون آفرین میگم وازخدابیشترشدن توفیقاتتونوخواستارم.
خوشحالم دوستانم دراین زمانه به یادمولای غریبم هستن.
برای منم دعاکنین....
پاسخ:
درود!
شنیدین میگن با ی گل بهار نمیشه!!!؟؟؟
از حسن ظن شما سپاس!
خوش حال میشدیم شما هم با ما پیش میرفتین..
باهم بهار میشدیم!!!
انشاء الله امام زمان علیه السلام برایمان دعاکنند!
از ما از سقفم بالاتر نمیره!
بدرود!
دوستان بیایید هر صبح آدینه شعرهای خود ساخته را توی این وب قشنگ تقدیم گل نر گس کنیم حاضرید ؟
ما را هم به جمع با صفاتون راه میدید؟
پاسخ:
بله...
در این فضای سرشار از انتظار شعر خودساخته واقعا می چسبه...
ای نگارم بی مثالم ای تو تنها یاورم
کی میایی تا ببینم من جمال انورت
ای که هستی با ملائک در صف خوبان عالم
من کجا و دیدن تو کی شود آلوده ماهی
ماه من در آسمانی دیده ی من سوی توست
.....
....
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی